Available courses

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

FÓRUM - tj. každý může založit nějaké téma a samozřejmě se podílet na dění ve všech otevřených tématech. Můžete si nastavit odebírání příspěvků, takže když někdo zodpoví váš dotaz, dostanete echo.

Počítačové prezentace nás provedou problamatikou tvorby a realizace prezentací či přednášek s pomocí počítačové techniky.

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Síťové technologie pro prezenční formu, 2 ročník (zimní období).

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Kurz webových technologií 1

Společný kurz základů programování pro 1. ročník studia na Vošplzeň, zimní období. Program je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, zimní období. Kurz je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v zimním období druhého ročníku na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Zpracování dat v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Základy informačních technologií pro studenty ostatních oborů kromě samotného IT.
Student získá znalosti a dovednosti pro práci s počítačem na úrovni pokročilého uživatele, který narozdíl od začátečníků netápe, ale má základní teoretické povědomí o počítačích a umí tyto teoretické poznatky zhodnotit v praxi. Druhý díl kurzu se průřezově sleduje témata, která mají pro praxi pokročilého uživatele největší přínos.

Cílem předmětu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky, řešení složitějších úloh se zaměřením na oblasti sociální a administrativní sféry. Je zde kladen důraz na rozvíjení dovedností při vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací, kdy student dokáže výsledky odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat.

Studijní opora aplikovaná výpočetní technika poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast sociální a administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní laboratoři výpočetní techniky v rozsahu 20 výukových hodin.

Studijní opora aplikovaná výpočetní technika poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast sociální a administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní laboratoři výpočetní techniky v rozsahu 20 výukových hodin.

Tento kurz slouží jako testovací pro pedagogy k vyzkoušení funkcí, které Moodle nabízí.

seznámení s fóliovou technikou

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Diplomovaný oční optik. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Lidské tělo. Systémy lidského těla. Český vzdělávací systém. Zdravotní péče. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií. Jedná se tedy o první část kurzu, jejíž obsah je předmětem zimního semestru v prvním ročníku studia.

Kurz DDOO Německý jazyk 1 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.