Moodle VOŠ Plzeň - e-learningový portál

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Log in using your account on:

Is this your first time here?

K přihlášení pomocí školního Microsoft/Office365/MS-Teams účtu použijte barevné tlačítko výše. 

Po úspěšném zadání hesla pro tento účet zůstanete v prohlížeči přihlášeni. Pro kompletní odhlášení také z office365 použijte odhlašovací tlačítko v jedné ze služeb Microsoft, například na adrese https://outlook.office.com