Jazykové kurzy oboru BO

Kurz Německého jazyka pro 2. semestr studia (1. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva. Kurz je rozdělen do 12 kapitol.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Bezpečnost obyvatelstva doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 64 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu.