Ostatní kurzy, které nespadají pod konkrétní obor.

Motto: „První pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

Tento kurz slouží jako testovací pro pedagogy k vyzkoušení funkcí, které Moodle nabízí.