List of active policies

Name Type User consent
Ochrana osobních údajů (GDPR) Privacy policy All users

Summary

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). 

VOŠ Plzeň zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání svých studentů včetně odborné praxe a s tím souvisejícím vedením příslušné dokumentace. VOŠ Plzeň také zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců za účelem splnění povinností, které se na VOŠ vztahují jakožto zaměstnavatele.

Full policy

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Plná znění dokumentů naleznete zde