Studijní opora Informační technologie pro cestovní ruch poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní počítačové učebně.