Jazykové kurzy pro SP

Studijní opora Německý jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

Tento kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 25 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - letní období je určen pro šestý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální práce s menšinami a uprchlíky; Sociální práce v oblasti prevence a řešení patologických jevů; Pomoc handicapovaným lidem; Příležitosti a pracovní možnosti pro sociální pracovníky. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na modální slovesa, gerundium sloves, užití infinitivu a stupňování přídavných jmen.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - zimní období je určen pro pátý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Problematika bezdomovectví; Sociální práce se seniory; Problematika nezaměstnanosti; Sociální práce a problémy současného světa. V gramatické části kapitol si studenti zopakují trpný rod a modální slovesa.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - letní období je určen pro čtvrtý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Choroby a problematika závislosti; Metody sociální práce; Sociální práce v oblasti péče o děti; Sociální problémy dospívajících. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na předpřítomný a budoucí čas.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Sociální práce a zdravotnická zařízení; Česká republika; Evropská Unie; Rodina.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální zařízení a služby; Sociální politika; Charitativní organizace; Lidské tělo, prevence a první pomoc. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - zimní období je určen pro první semestr studia. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Příprava ná práci sociálního pracovníka, Motivace v sociální práci, Osobní vlastnosti sociálního pracovnía a Lidé, kteří potřebují sociální pomoc.