Jazykové kurzy oboru DOO

Kurz DOO Německý jazyk 2 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.
Kurz DOO Německý jazyk 1 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.

Kurz Německého jazyka pro obor Diplomovaný oční optik. Zahrnuje kapitoly z oblasti lidského těla, zdravotnictví, nemoci a zdravého životního stylu.

Kurz Anglického jazyka pro 6. semestr studia (3. ročník, LO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglického jazyka pro 5. semestr studia (3. ročník, ZO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglického jazyka pro 4. semestr studia (2. ročník, LO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Nemoci Drogy a farmakologie. Anatomie hlavy. Lidské smysly.

Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Anamnéza a oční prohlídka. První pomoc. Zdravý životní styl. Fyzilologické funkce. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty.

Kurz Anglického jazyka pro 1. semestr studia (1. ročník, ZO) oboru Diplomovaný oční optik. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Lidské tělo. Systémy lidského těla. Český vzdělávací systém. Zdravotní péče. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií.